Кой ни управлява

Министър на образованието и науката : Тодор Танев

Проф. дпн Тодор Танев е университетски преподавател и изследовател. Завършил е висше образование по социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Доктор по политология (1991 г.) и доктор
Виж повече

Министър на икономиката : Божидар Лукарски

Божидар Лукарски завършва през 1991 г.  Национална гимназия за древни езици и култура „Константин Кирил Философ“. През 1996 г. завършва магистърска степен по специалността „Право” от Софийския Университет
Виж повече