Отговорът на тези въпроси е много лесен: Контрол на тези съоръжения в страната няма, защото как да контролираш съоръжения, когато ти имаш семейни интереси в този бранш? По